In de volgende pagina's kun je enkele foto's en uitleg vinden van activiteiten waar wij dit voorbije jaar bij betrokken waren, hetzij als mede-inrichter, hetzij als medewerker, hetzij als inrichter zelf.

Het is niet mogelijk om telkens een 'groot' overzicht te geven; enkele beelden geven een indruk. 

Het is trouwens ook niet mogelijk om alles weer te geven. Vlaanderen-Ierland is bij vele projecten betrokken, hetzij als inrichter, hetzij als medewerker, hetzij als 'leverancier' dan documentatiemateriaal en/of foto's , hetzij als een van de vele sprekers, enz enz

Het overzicht dat wij tonen is vooral om een hint te geven naar wat wij eventueel voor u als vereniging kunnen doen.