vlaanderen-ierland.be

Beste bezoeker,

Na een inactiviteit van enkele maanden in 2017 is deze website toch ondertussen ook al 4 maand jong en online sedert 09 november 2017.

De eerste reacties zijn positief en wanneer de bezoekersstatistieken worden bekeken stellen wij toch vast dat er regelmatig één of meerdere pagina’s gelezen worden. 

We zijn ondertussen 2018 en de eerste nieuwjaarswensen ebben wat weg.

Het bestuur van Vlaanderen-Ierland wil ook iedereen die dit leest en hun families en iedereen die men genegen is, het beste te wensen voor een goed en gezond nieuw jaar. 

Wij hopen opnieuw veel mensen te kunnen helpen met informatie inzake Ierland en kunnen diegenen die naar Ierland wensen te reizen bijstaan met raad en documentatie.

Wij ‘moeten’ er trouwens iedereen ook attent op maken dat een van onze sponsors, BelcoTravel, dé specialist is inzak reizen naar o.a. Ierland en je via Rik en Kathy alle bijstand kunt krijgen om van je geplande reis een succes te maken.

 

Vele -normaal te betalen- informatie krijgen wij van de Ierse Dienst voor Toerisme; andere informatie wordt door ons aangekocht en wordt gratis gegeven aan echt geïnteresseerde reizigers.

De waardering van de Irish Embassy en de Irish Tourist Board zijn getuigen van onze inzet. 

Verder zijn wij steeds bereid om info avonden te verzorgen met of een voordracht met foto’s, whiskeyproeverij of indien mogelijk een interessante filmvoorstelling. 

Wij houden er ook aan om onze druk bezochte facebookpagina te blijven gebruiken ; https://www.facebook.com/vlaanderen-ierland

Namens het bestuur,

 Bart sr. Depestel; Voorzitter – webmaster

 Linda Vandewynckele; webmaster

 

Dear visitor, 

After a period of inactivity of several months in 2017, this website is already 4 months young and online since November 9, 2017. 

The first reactions are positive and when the visitor statistics are being viewed, we notice that one or more pages are regularly read. 

In the meantime, we are 2018 and the first New Year's wishes are fading away.

The board of Flanders-Ireland also wants to wish everyone who reads this and their families and everyone who is inclined to wish for a good and healthy new year. 

We hope to be able to help many people with information about Ireland and to assist those who wish to travel to Ireland with advice and documentation.

We also have to make everyone aware that one of our sponsors, BelcoTravel, is the specialist in travel to, among others, Ireland and you can get all the help from Rik and Kathy to make your planned trip a success. 

We receive a lot of information - normally due - from the Irish Tourist Office; other information is purchased by us and is given free to really interested travelers.

The appreciation of the Irish Embassy and the Irish Tourist Board are testimony to our commitment. 

Furthermore, we are always willing to provide info evenings with or a presentation with photos, whiskey tasting or if possible an interesting film production. 

We also like to continue using our busy Facebook page; https://www.facebook.com/vlaanderen-ierland 

On behalf of the Board, 

Bart sr. Depestel; Chairman - webmaster 

Linda Vandewynckele; webmaster