vlaanderen-ierland.be

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe start, een nieuw begin.

Bij het begin van dit nieuwe jaar en na vele wensen uitgewisseld te hebben, wordt ook de 'rekening' van het voorbije jaar gemaakt.

Na 2 jaar van niets kunnen organiseren bleven de vaste kosten toch weerkeren en ...geraakt de reserve op.

Wij doen dan ook een warme oproep aan iedereen die ons genegen is om ons te steunen. Uw bijdrage, hoe klein ook verzekert ons verder bestaan en geeft ons de kans om hopelijk dit jaar opnieuw enkele activiteiten te kunnen organiseren; waarop wij natuurlijk hopen u te mogen verwelkomen.

U kunt ons steunen door te storten op BE32 7390 1390 0202 van Vlaanderen-Ierland, met de vermelding “steun”.

Alvast hartelijk bedankt om dit te lezen en voor uw eventuele steun.

A new year also means a new start, a new beginning.

At the start of this new year and after many wishes have been exchanged, the 'account' for the past year is also made.

After 2 years of not being able to organize anything, the fixed costs kept coming back and ... the reserve ran out.

We therefore make a warm appeal to everyone who is willing to support us. Your contribution, however small, ensures our continued existence and gives us the opportunity to hopefully organize some activities again this year; where we naturally hope to welcome you.

You can support us by making a donation to BE32 7390 1390 0202 of Vlaanderen-Ierland, marked “support”.

Thank you very much for reading this and for your support.