vlaanderen-ierland.be

15-11-2020 

Terwijl corona-Covid 19 nog steeds een rem zet op buitenlandse reizen steekt nu ook weer het Brexit-spook de kop op!

Nog steeds weet niemand wanneer wij opnieuw op reis zullen kunnen gaan, zonder quarantaine, en überhaupt al of we in de komende maanden (jaar?) wel nog in het buitenland zullen kunnen vertoeven. Uit de vele reacties die her en der te lezen zijn snakken de meeste mensen naar een buitenlandse reis en voor ons, Ierlandliefhebbers, zien wij uit wanneer we terug in Ierland zullen geraken.

Dat is dus momenteel de grote vraag; maar...  Stel dat we vanaf volgende lente of zomer opnieuw mogen reizen naar Ierland en daarvoor Engeland moeten dwarsen. Zal dit kunnen? Mogen? Lukken?

Momenteel zijn er nog altijd geen akkoorden tussen het VK en Europa inzake douaneformaliteiten en/of inzake paspoorten, identiteitskaarten of zelfs reispassen. Zullen we echt verplicht worden om een reispas aan te schaffen om het VK te doorreizen? Of voor de shoppers en dagtrippers onder ons, om eens een dagje het kanaal over te steken om hebbedingetjes te kopen in Canter- en andere -burry's?

Alles wordt momenteel opgevolgd en wanneer er duidelijkheid is, gaan wij dit zeker proberen kenbaar te maken, hetzij door een bericht op onze website, of via een nieuwsbrief; maar volg zeker ook de onderrichtingen gegeven door buitenlandse zaken en/of door de Ierse Ambassade.

Ondertussen: hou het veilig en gezond! 

 

While corona-Covid 19 is still a brake on foreign travel, the Brexit ghost is now also rearing its head!

No one still knows when we will be able to travel again, without quarantine, and even if we will be able to stay abroad in the coming months (years?). From the many responses that can be read here and there, most people long for a trip abroad and for us Ireland lovers, we are looking forward to when we will get back to Ireland.

That is currently the big question; but ... Suppose we are allowed to travel to Ireland again from next spring or summer and have to cross England for that. Will this be possible? Be allowed to? Will it work?

Currently there are still no agreements between the UK and Europe on customs formalities and / or on passports, identity cards or even travel passes. Will we really be required to purchase a travel pass to transit the UK? Or for the shoppers and day trippers among us, to cross the canal for a day to buy gadgets in Canter- and other -burry’s?

Everything is currently being monitored and when there is clarity, we will certainly try to make this known, either by a message on our website, or through a newsletter; but be sure to follow the instructions given by the Foreign Affairs and / or the Irish Embassy.

In the meantime: keep it safe and healthy!