In deze rubriek gaan wij een aantal links plaatsen naar websites die om de een of andere reden kunnen interessant zijn. Wenst u ook dat uw website (gelinkt aan o.a. Ierland) opgenomen wordt op deze pagina; stuur dan een mail naar secretariaat@vlaanderen-ierland.be met de melding van uw website en waarom wij deze zouden moeten opnemen. Er zal gepoogd worden om deze regelmatig aan te vullen en/of up-to-date te houden.

On this section we are going to place a number of links to websites that may be interesting for some reason.      Do you also want your website (linked to Ireland, among others) to be included on this page; send an e-mail to secretariaat@vlaanderen-ierland.be with the notification of your website and why we should include it. Attempts will be made to supplement this regularly and / or keep it up-to-date.