Onderstaande sponsors steunen ons en zijn ons genegen. Voor een goede service en prima diensten kunt u steeds met hen contact opnemen en bent u verzekerd van kwaliteit!

Iedereen die dit wenst kan ons steunen door een bijdrage te storten op rekening-                                        nummer BE32 7390 1390 0202 BIC KREDBEBB

Lid zijn en bijgevolg de nieuwsbrief ontvangen is volledig gratis. Wel vragen wij jaarlijks een (kleine) steun aan iedereen, gezien dit -buiten de sponsoring- de enige vorm van inkomsten is.

Wenst u reclame te voeren op onze website en nieuwsbrief? Stort minimum € 40 op bovenvermeld rekeningnummer maar bezorg ons ook uw logo. Een attest wordt naar uw adres overgemaakt.

The sponsors below support us and are inclined towards us. For good service and excellent services you can always contact them and you are assured of quality!

Anyone who wishes can support us by making a contribution to account                                                            number BE32 7390 1390 0202;       BIC KREDBEBB

Being a member and therefore receiving the newsletter is completely free. We do ask for a (small) support from everyone every year, since this is the only form of income outside of sponsorship.

Do you wish to advertise on our website and newsletter? Deposit a minimum of € 40 on the above mentioned account number but also provide us with your logo. A certificate will be sent to your address

Uit sympathie

www.vertelmagie.be

 

                                       

 

Steunen ons 25-jaar jubileum: De Aansluiting + De Weldaad (St Elooiswinkelstraat 21, 8880 Ledegem) - Tourism Ireland - Uit Sympathie : www.vertelmagie.be - Brasserie Den Arend (Polenplein 1, 8800 Roeselare - VOS Travel (Westlaan 415, 8800 Roeselare) - Rodenbach (Spanjestraat 135, 8800 Roeselare) - Stad Roeselare - Decoflash  (Wijnendalestraat 7, 8610 Kortemark) - K-ONCEPT bvba (Mgr E. Laridonstraat 47, 8800 Roeselare) - Irish Embassy