De voorbereidingen zijn gestart om ons 20-jarig bestaan in 2019 feestelijk te laten verlopen. Enkele ideeën worden uitgewerkt en indien alles vlot verloopt kan er nu al gemeld worden dat er enkele 'kleppers' zullen tussen zitten. Volg deze pagina om alles te weten te komen en zeker, mocht dit nodig zijn, om u tijdig in te schrijven.

Preparations have started to make our 20th anniversary in 2019 festive. Some ideas are worked out and if everything goes smoothly it can already be reported that there will be some 'highlights' between. Follow this page to find out everything and, if necessary, to register in time.