Onze betrachting: (een kleine opsomming):

- Het opzoeken en bevorderen van culturele banden tussen Vlaanderen en Ierland;

- het inrichten van alle vormen van ontmoetingen. 

- uitgifte van een digitale nieuwsbrief. 

 Het ondernemen van activiteiten ondernemen die deze betrachtingen kunnen bevorderen; door o.a. :

- iedereen die dit wenst kan zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief

- personen die beschikken over een vrijetijdspas genieten van een korting wanneer een inkomprijs dient betaald te worden bij een activiteit ingericht door de vereniging.

- wij promoten Ierland op allerlei activiteiten, ofwel ingericht door de vereniging of ingericht door derden; en wel op volgende wijze:

- het ter beschikking stellen van informatie, documentatie en presentaties over Ierland

- organiseren van proeverijen van Ierse producten; o.a. whiskeyproeverijen 

- wij beschikken over een ruim aanbod van Ierse prullaria, rechtstreeks uit Ierland ingevoerd.

 

Our aim: (a small list):
- Finding and promoting cultural ties between Flanders and Ireland;
- Setting up all kinds of encounters.
- Issue of a newsletter.

To undertake all activities that can promote these aspirations.

 Concretely this means among other things:
- Anyone who would like to register for the newsletter.
- Persons who have a leisure pass enjoy a discount when an entrance fee must be paid in an

activity arranged by the association.
- We promote Ireland on all kinds of activities, either organized by the association or

furnished by third parties; and do the following way:
- Making information available, documentation and presentations of Ireland
- Organizing tastings of Irish products; among others, whiskey tastings
- We have a wide range of Irish knickknacks, direct from Ireland entered.

 

Informatie / information via / by :  secretariaat@vlaanderen-ierland.be