Op aansluitende pagina's kun je een kleine selectie vinden van eerder verschenen nieuwsbrieven in 2020.      Let op: in 2020 werden 17 nieuwsbrieven verstuurd aan de ingeschrevenen. Iedereen kan deze vrij en gratis ontvangen!

On the following pages you'll find some newsletters from the past.