In de rubriek 'ARCHIEF' worden foto's getoond en feiten weergegeven van activiteiten en/of evenementen waarbij de vereniging betrokken was. 

Bedoeling is om van deze feiten een kleine tekst en eventueel wat foto's te tonen om weer te geven wat er in -ondertussen 18 jaar - al die tijd gebeurd is.

Geniet en (her)beleef! 

In the 'ARCHIVE' section, photos are displayed and facts are shown of activities and / or events in which the association was involved.
The aim is to show a small text and possibly some pictures of these facts to show what has happened during the 18-year period.
Enjoy and (re) experience!

vb: tijdens een korte vakantie in mei 2003, ingericht door Vlaanderen-Ierland, duimen Linda, Christa en Kristin voor een veilige overtocht van Galway naar de Aran-eilanden. 

example: during a short holiday in May 2003, organized by Flanders-Ireland, thumbs Linda, Christa and Kristin for a safe crossing from Galway to the Aran Islands.