In de rubriek 'ARCHIEF' worden foto's getoond en feiten weergegeven van activiteiten en/of evenementen waarbij de vereniging betrokken was. 

Bedoeling is om van deze feiten een kleine tekst en eventueel wat foto's te tonen om weer te geven wat er in de loop der jaren gebeurd is.

Regelmatig wordt deze rubriek aangevuld. Pagina's worden verwijderd en nieuwe worden toegevoegd.

Geniet en (her)beleef! 

WEGENS DE CORONA PANDEMIE ZIJN ER GEEN ACTIVITEITEN MEER GEWEEST SEDERT BEGIN 2020.  WIJ OEFENEN NOG WAT GEDULD UIT OM OPNIEUW ACTIEF TE KUNNEN ZIJN. 

In the 'ARCHIVE' section, photos are displayed and facts are shown of activities and / or events in which the association was involved.
The aim is to show a small text and possibly some pictures of these facts to show what has happened during all those years. 

Enjoy and (re) experience!

BECAUSE OF THE CORONA PANDEMIA, NO MORE ACTIVITIES HAVE BEEN SINCE THE BEGINNING of 2020. WE ARE EXERCISING SOME PATIENCE TO BE ACTIVE AGAIN.

vb: tijdens een korte vakantie in mei 2003, ingericht door Vlaanderen-Ierland, duimen Linda, Christa en Kristin voor een veilige overtocht van Galway naar de Aran-eilanden. 

example: during a short holiday in May 2003, organized by Flanders-Ireland, thumbs Linda, Christa and Kristin for a safe crossing from Galway to the Aran Islands.