Godin Ostara

Eostre of Ostara zou een Germaanse lentegodin zijn geweest. Er is weinig bekend over deze godin maar haar naam en haar symbool (haas) zijn een belangrijk deel geworden van het huidige paasfeest.  

Ons woord Pasen is trouwens afgeleid van het joodse woord Pesach en heeft weinig met de betekenis van Ostara te maken.

De naam Eostre is verwant aan het Germaanse Ostar dat beweging naar de opkomende zon zou betekenen.

Eostre is een maagdelijke godin die aan het begin van de lente staat en stimuleert de groei op liefdevolle wijze. Haar symbool, de haas, is de voorbode van vruchtbaarheid en energie.

De wederopstanding van de natuur symboliseert zij en daarmee is de godin Persephone ook een godin die rond het jaarfeest Ostara een grote rol speelt.

Tijdens de donkere helft van het jaar verblijft zij in het schimmenrijk waardoor haar moeder Demeter de akkers doet verrotten van verdriet. Tijdens de lichte kant van het jaar keert Persephone terug naar haar moeder die uit vreugde de natuur tot leven brengt.

Dat licht/donker aspect past naadloos bij Ostara wat op 21 maart gevierd wordt: de overgang van de donkere helft naar de lichte helft van het jaar.

 Algemene symbolen:

Het ei; het leven begon met het ‘wereldei’ volgens mythologische vertellingen. Het in tweeën breken van dit ei had het leven tot gevolg.

Het ei staat voor het begin, voor vruchtbaarheid.

De haas; zoals eerder beschreven behoort de haas bij Godin Eostre. Naast de  vruchtbaarheidssymboliek is de haas ook een maan symbool. In vroegere tijden dachten mensen een haas te herkennen in de maan. Maan-krachten worden ook toegekend aan de godin Eostre.

Bron: Germaanse Mythologie

Opgezocht en verwerkt door: Linda Vandewynckele