Bloomsday herdenking

zaterdag 18 juni 2022, 14u - 18u.

 Stationsplein Roeselare

Ontmoeting tussen James Joyce en Albrecht Rodenbach

Een organisatie van FV Vlaanderen - Ierland

James Joyce: 02/02/1882 - 13/01/1941

Bloomsday is een voornamelijk in Ierland gevierde feestdag op 16 juni.

Op deze dag wordt zowel het leven van de Ierse schrijver James Joyce gevierd, als ook de gebeurtenissen uit zijn boek Ulysses  (hoogtepunt van het modernisme) die  plaatsvonden op één dag, 16 juni 1904.

Op die dag wandelt Leopold  Bloom rond in Dublin en ontmoet hij zijn geliefde Nora Barnacle.

Beschrijving van Ulysses: “Joyce laat zijn antiheld niet veel meer beleven dan de eerste beste burgerman. Het avontuurlijkste dat hij op de zestiende juni van het jaar 1904 meemaakt is nog wel het verblijf in een huis van plezier. Bloom staat op, ontbijt, neemt een bad, gaat naar een begrafenis, luncht, bezoekt een kraamvrouw, eet, drinkt en keert tenslotte terug bij zijn vrouw Molly, die de hele tijd in bed is blijven liggen en er droomt over alle minnaars die ze tijdens haar leven heeft gehad.”

De aard en beschrijving van bepaalde onverhulde passages maakten dat het boek in Engeland, Amerika en Ierland ten prooi viel aan de censuur.

In het voetspoor van Joyce trekken jaar in jaar uit vele literaire pelgrims naar Dublin om er hun Bloomsday te vieren, bij voorkeur op de 16e juni zelf. Op menige, door de auteur beschreven plaatsen worden dan hele passages uit Ulysses voorgelezen. Het is een eer die aan uitzonderlijk weinig boeken wordt bewezen. 

Deze dag werd in 1929 voor het eerst gevierd in Parijs, en in 1954 in Dublin zelf. Sindsdien zijn er vieringen op tientallen plaatsen in de wereld.

Dit is een feestdag in Ierland.

U hoort fragmenten uit Ulysses, voorgelezen door Marc Caen.

 

 Albrecht Rodenbach: 27/10/1856 - 23/06/1880

 Rodenbach schreef poëzie, proza en toneelwerken die lange tijd de inspirerende symbolen van de Vlaamse Beweging zijn gebleven. 

Hij stichtte tal van studentenbonden en toneel-maatschappijen en was studentenleider toen hij studeerde aan de KU Leuven.

Bij een onderzoek in 2013 werd hij nr. 7 in de top 100 van de grootste Roeselarenaars aller tijden.

In 1957 publiceerde Jef Nys een biografisch stripverhaal ‘Berten Rodenbach de wonderknape van Vlaanderen’.

Deze strip werd heruitgegeven in 1980 als ‘Berten Rodenbach - De voorvechter van Vlaanderen’.

Ter gelegenheid van het Albrecht Rodenbachjaar gaf de vzw Albrecht Rodenbach een volledig vernieuwde versie van de strip uit, zoals die verscheen in 1957.

Bekende werken van deze te vroeg gestorven studentenleider zijn o.a.: Gudrun (toneelstuk) – Klokke Roeland (lied) – Kerelslied (lied) – Nu het lied er Vlaamse zonen (lied) – Psalm (gedicht) -Waarheid (gedicht) – Sneyssens (gedicht).

Fragment uit gedicht “Avond”:

Ik vluchte geern de stede bij het dumsteren van den dag.
De zon smelt weg doch monkelt nog een rooden avondlach
alover 't veld dat, uren lang doorploegd en omgereden,
nu rusten gaat. Nu rusten ook des landmans moede leden.
Daar staat de brave boer en leunt op zijnen warmen ploeg,
en vaagt zijn eerlik zweet af, en "tot morgen uchten vroeg"
is zijn gedacht, daar hij een stond zijne oogen en gepeizen
alover 't veld dat daar zoo schoon geploegd ligt heên laat reizen.
En dan beziet hij nevens hem de kinders hand in hand
die spelend achter vader zijn gekomen op het land
waar hij hun brood wint, en geen stonde en pozen noch en zwijgen.

U hoort gedichten van Albrecht Rodenbach; gebracht door de stadsdichter Edward Hoornaert.

 

                                                                         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit sympathie:

 

ICLJR

 

niet op de openbare weg werpen!

v.u.: FV Vlaanderen-Ierland, Tornooistraat 8, 8800 Roeselare