SACRAAL IERLAND: ZETEL EN BRON VAN ST. PATRICK

Deze locatie ligt aan de linkerzijde van de A28 richting Augher ongeveer 8 km buiten Aughnacloy. De site ligt 5 km diep en wordt met een kleine parkeerplaats goed aangeduid.

Dit is Altedaven op de noordflank van Slieve Beagh. De naam betekent de klif van de demonen

Volg de pijlen door het bos en wanneer het pad zich splitst, kom je goed dan ook op de plaats, want het is een cirkelvormig pad.

De zetel van St. Patrick is een massieve en versleten steen in de vorm van stoel met rugleuning. De afmetingen van de zetel zijn meer geschikt voor een reus dan voor een heilige. Deze rots ligt op een hoge bergkam en wordt door andere enorme rotsblokken omringd. Het lijkt wel op een ruïne van een grote tempel. De stenen zien er ook bewerkt uit met inkervingen.

Onder de nok, zichtbaar vanaf de zetel, bevindt zich de bron. Het is een diepe, gladde cirkelvormige holte die in een enorme steen uitgehouwen is. Boomtakken fladderen boven de bron en rondom zijn bemoste spleten en stenen.

Op de zondag na 26 juli, die de Grote Zondag van de Heide wordt genoemd, werd hier tot ver in de 20 ste  eeuw een bijeenkomst gehouden. Iedereen klom op de rots, nestelde zich in de stoel en deed een wens. In de bron werden munten en andere voorwerpen achtergelaten. De bron werd ook geledigd, maar bereikte op wonderbaarlijke wijze gewoon waterniveau.

Bosbessen werden geplukt en in de omgeving werd er gedanst en gesport.

Volgens de lokale traditie passeerde Patrick de site op zijn reis van Clogher naar Armagh. Hier was hij getuige van een heidens ritueel. In plaats van de rots te verwoesten, zoals hij in Killycluggin gedaan had, verdreef hij de heidense geesten naar het nabij gelegen meer. Op de stoel predikte hij omdat hij water nodig had om de mensen te kun-

nen dopen. Hij beval dat er water uit de rots moest komen en zo ontstond de bron.

De Grote Zondag van de Heide lijkt een oude bijeenkomst van het feest van Lughnasa. Hier werden mensen op de steen tot het Christendom bekeerd en deed het verhaal van Patricks bezoek de ronde.

Desondanks bieden de beboste heuvel, de stenen zitplaats en de bron alle elementen die doen denken aan een oude heilige plaats.

Even ten zuiden liggen er ook enkele cairns.

Source/ Bron: Sacred Ireland (Cary Meehan)

(overgenomen uit Celtic Herald 04 - 2022)