Op dinsdag 06 februari 2018 werden wij ontvangen in het bureel van Mevrouw de Ambassadeur; waar, bij een gezellige babbel, de vereniging werd voorgesteld en waarbij (natuurlijk) veel werd verteld over Ierland.  Ambassadeur Noolan ontving als welkomstgeschenk enkele boeken over de  Westhoek en ging graag op de foto met Bart sr Depestel en Kristin Degryse die beiden het bestuur vertegenwoordigden. 

On Tuesday, February 6, 2018 we were received in the office of Madam the Ambassador; where, at a pleasant chat, the association was presented and (of course) much was told about Ireland. Ambassador Noolan received some books and information about the Westhoek as a welcome gift and was happy to take a picture with Bart sr Depestel and Kristin Degryse who both represented the board.

 (geplaatst 06.02.18)

 

                                    Ambassadeur Helena Noolan en First Secretary  Ruth Barrett